onsdag 5. desember 2007

Bokbåten Epos

Bokbåten Epos er ein kulturinstitusjon langs kysten, også Masfjorden. Hordaland fylkeskommune har ansvar for delar av drifta og no har den blitt stroke i budsjettet. Dette vil bety at bokbåten som har kome med bøker og teater med jamne mellomrom, ikkje vil koma lenger. Mange av oss i Masfjorden synes dette vil bli ei tap for det kulturelle mangfaldet i dei små bygdene våre, og vi oppmodar fylkespolitikarane våre til å finna dei 1.5 mill kronene som trengs for å oppretthalda dette tilbodet. Vi trur de finn desse kronene, og vi oppmodar fylkestingsrepresentantane våre til å snu i denne saka.

Ingen kommentarer: