søndag 9. desember 2007

Viktige verdisaker

Denne hausten har regjeringa vist oss at dei går til kamp mot viktige tusenårige verdiar i landet vårt.
På ein del område har eg sans for politikken som dei raud/grøne står for. Jagland og Stoltenberg understreka seinast i Høybråten sin 50-årsdag denne veka at det er mykje felles i sosial-og kristendemokratiet. Solidaritet og nestekjærleik er mykje det same berre uttrykt på sosial- og kristendemokratisk vis, vart det sagt av begge. Det er mykje sant i det.

Men det er også ein stor og djup skilnad mellom våre to ideologiar, og denne hausten har vi fått dette synleggjort svært så tydeleg. Vi har i Norge i dag ei regjering som aktivt arbeider for å fjerne det kristne verdi- og menneskesynet i det norske samfunn, og eg nemner tre, fire saker.

1. Endring av den krisne føremålsparagrafen i barnehage og skule
2. Forslag om kjønnsnøytral ekteskapslov
3. Ei liberal bioteknologilov
4. Borttak av kristendomen sin særstilling i KRL-faget
På eit kort blogginnlegg kan eg ikkje ta med meir, men det som eg denne søndagsmorgonen er mest opptatt av er endringa i KRL-faget som kom på fredag. Biskopane fryktar det vil "avkristna" Norge, Dagrunn Eriksen seier regjeringa rasserar KRL-faget. Dei har rett, og det er nok det regjeringa vil, og med det gjer dei avstanden mellom soslialdemokratiet og kristendemokratiet uoverkommeleg. SV får det slik dei ønskjer, og det store paradokset er at SP kan gå med på dette....

Dersom vi i Norge i år 2007 ikkje er i stand til å skjøna at det berre er når vi er trygge på vår eigen ståstad at vi kan ha respekt og forståing for andre si tru og overtyding, så er det grunn til å sjå mørkt på både integrering og gjensidig respekt i framtida.
Er det dette det norske folk verkeleg vil? Eg har vanskeleg for å skjøna det- over 80% døyper framleis borna sine til den kristne trua. Kyrkja skal forkynna, det skal ikkje skulen, men skulen skal gje kunnskap!
Eg håpar alle som er einige i dette skjønar at dette krev at vi vaknar og seier i frå, viss ikkje vil andre livssyn overta - det er umogeleg å tru på eit livssynsnøyrtal samfunn....
Ueinig???

Ingen kommentarer: