torsdag 13. desember 2007

Ungt initiativ

Oppslag i Strilen i dag om unge husbyggjarar i Skjelsundet er strålande. Det som er så bra med det er for det første at ungdomane har teke initiativet sjølv for å få til dette byggefeltet, og for det andre at dei gjev kommunen så flott attest på god service og god hjelp. Dette er ein flott og heilt ideell kombinasjon -ungt initiativ og imøtekomande administrasjon! Slikt blir det resultat av. Dette byggefeltet vil gje ein ny giv til folketalsutviklinga, nye hus, nye familiar og nye born! Lukke til!

Ingen kommentarer: