lørdag 1. desember 2007

Born er born...

Eg vart i godt humør i dag, seks glade Masfjordborn på dobbelside i Strilen gjorde meg glad. Seks heilt vanlege born som fortel kva dei gler seg til, og kva dei drøymer om litt lenger fram i livet. Sjølvsagt vart eg litt ekstra glad fordi det er born eg kjenner og som eg synes er litt"mine".
Men det som var litt artig å registrera i dag, var at eg kjente meg att i desse tredjeklassingane. Dei gler seg til mange ting, og dei drøymer om det dei skal gjera når dei vert vaksne. Guten i gjengen skal bli brannmann og køyra helikopter, og jentene gler seg til dei kan få baby eller kan få passa små born. Fleire av dei har lyst på dyr..... Så gler dei seg til dei får gjera som dei vil når dei vert store- kjøpa snop, sjå skumle filmar,leggja seg når dei vil o.l. - slikt har vi tenkt før også...
Er det ikkje flott at det stadig er nye born som gler seg, som drøymer om framtida, som lengtar etter å klara seg sjølve? Det er viktig for oss å få del i slike tankar og draumar vi som etter kvart har fått eit realistisk forhold til kva livet oppfyller for oss.
Eg opplevde desse dobbelsidene i Strilen som ei god vitaminsprøyte i dag. Gleda, lengten, draumen den lever faktisk også i ei snart 60-år gamal masfjordjente,,
Det er framtid i slike tenkjande, lengtande og drøymande små barnetankar, og heldige er vi som kan sjå borna våre veksa opp i eit lokalmiljø der dei får høve til å utvikla seg. I KrF sitt program står det at "Borna og dei unge er Masfjorden sin viktigaste ressurs" Dei er det!

Ingen kommentarer: