søndag 27. april 2008

Arven

Eg hadde ein strålande dag i Gulen på mandag. Vakker natur, vår over alt, flotte menneske å vera saman med, rett og slett ein god arbeidsdag. Eg måtte sei til sjefen at eg er heldig som har ein jobb der eg får slike arbeidsdagar.

Mange ting gjorde inntrykk, tusenårsstaden f eks. Det å få litt meir kunnskap om vår historie, vår første "grunnlov" og om demokrati og rettsstat, gav meg eit nytt perspektiv. Underleg å sjå opningsorda frå Gulatingslova i lys av den dagsaktuelle debatten i Norge, litt spesielt var det også å køyra rundt med den politikaren i Norge som kanskje mest av alle denne våren har kjempa for, og lukkast med å vidareføra arven frå Gulatingslova der det står:
"Det er opphavet til lovene våre at vi skal bøya oss mot aust og be til den heilage Krist om godt år og fred og om at vi kan halda landet vårt busett og landsherren vår heil. Han er vår ven, og vi er hans, og Gud er ven til alle"

I vår vart alle partia på Stortinger einige om at § 2 i Grunnlova skal lyda:

"Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettigheder."

Dette er vidareføring av arven frå Gulen !
og ingen skal fortelja med noko anna enn at dette vart eit resultat pga solid politisk innsats frå KrF sin Dagfinn Høybråten !

Å koma til Skjerjehamn denne flotte dagen var nesten som eit eventyr! Eg vart både rørt og fengsla av denne mektige statuen av vår kjære kong Olav. Opp mot ein knallblå himmel, med handa løfta over oss og med med blikket utover havet, sto han der og helsa oss! Det var flott, og hadde han kunna trur eg han ville lagt den store handa si på skuldra til Dagfinn som ei takk for innsatsen hans for å ta vare på den kristne arven frå Gulen. Kong Olav var ein konge som sette desse verdiane høgt!

Til slutt - det var kjekt å vera saman med ordførar Trude. Du er ein god representant for kommunen din og eg ønskjer deg lukke til med alle dine små og store oppgåver og utfordringar!

Ingen kommentarer: