torsdag 10. april 2008

Betre enn venta

I dag er eg positivt overraska, meldinga om at kyrkje/statdrøftingane langt på veg har blitt forma i tråd med KrF sitt landsmøtevedtak, er det all grunn til å vera nøgd med. Må sei at dette hadde eg nesten ikkje våga å venta, og det er all grunn tilå gratulera både regjering og oppososjon. Her har det verkeleg blitt jobba, og både verdiparagraf med kristen forankring i grunnlova, og at kyrkja sjølv skal få utnemna både prostar og bispar, er ein siger.

Sjølvsagt er det dei som meiner dette er for svakt, eg undrar med litt over Espen Ottesen i NLM som snakkar om "pest eller kolera." Slike folk skjønar neppe heilt det farvatnet politikarar må manøvera i i slike saker. Heller ikkje skjønar eg meg på Lundteigen og Sp som seier at det ikkje er grunn til nokon endring.

Sjølv om det ideelle hadde vore ei fri folkekyrkje, så var det så langt vi kom denne gongen. Eg tilstår at det vert spanande å sjå kva slags føringar staten vil leggja for demokratiutvikling vidare, det kjem nok fleire kampar. Dei skal vi ta, men i dag gler eg meg over viktige sigrarer vunne, og eg tek hatten av meg for Dagrunn Eriksen og Dagfinn Høybråten - eg er rett og slett stolt over dykk! Dette hadde ikkje blitt slik utan dykk!

Ingen kommentarer: