søndag 27. april 2008

Det gjekk bra

Marit og eg var på Flesland på KrF-rådsmøte i går, ei flott samling og vi reiste inspirerte heimatt. Marit hadde ordet etter partileiar Høybråten sin tale. Ho valde då å ta opp spørsmål om landbrukspolitikk og matproduksjon, og i gruppemøte om programarbeid seinare på dagen var det vedlikehald og sikring av vegar som var hennar tema. Jordnære og viktige saker for ein distriktspolitikar som Marit.
Så skjer det - på vegen heimatt at bilen hennar vert ramma av ras i Romarheimsdalen på E 39. Bilen vart overstrødd med jord og stein, og som ved eit under kom ho seg uskadd frå det heile. Alle som ser biletet skjønar at dette var nære på. Vegen har vore stengd i over eit døgn no, og dette skapar utfordringar for helgetrafikken. Det får så vera, det viktigaste er at Marit er heil og uskadd, og det skal bli godt når denne farlege strekninga snart vert erstatta med tunnel - det er på høg tid!

Ingen kommentarer: