onsdag 10. september 2008

Sterke i Nordhordland

Gjennom mange år har KrF stått sterkt i Nordhordland og på jubileumsmarkeringa på Frekhaug 4. sept var ein del av KrF sine ordførarar/varaordførararar samla. Les meir i Nordhordland

Alle Nordhordlandskommunane har hatt KrF ordførarar, men i inneverande periode er det berre Astrid Aa Byrknes i Lindås kommune som har vervet.

Marie Simonsen i Dagbladet uttalte i samband med jubileet noko slikt som "at KrF var eit overflødig parti." Akersgata må få synast det. BA skriv at det er eit paradoks at det framleis er eit veljargrunnlag for KrF i verdens minst religiøse land...

Nei, det er ikkje tidsstraumen eller kultureliten som heiar fram KrF si sak, men det er vanlege menneske som har ei overtyding om at det kristne verdigrunnlaget er det beste å byggja eit samfunn på. Politikk som er bygd på Menneskeverd, Nestekjærleik og Forvaltaransvar vil overleva.

Det flotte er at det stadig er unge menneske som ser KrF som eit godt parti for sitt politiske engasjement. På 75 årsfesten sist lørdag var det mange festkledde ungdomar. Her er partileiar Dagfinn saman med to flotte jenter, og som vakne bunadskjennarar vil registrera, er ei representert i Nordhordlandsbunad. Jenta har røter frå Masfjorden, kjem frå Austrheim og heiter Tone Marit Dyrkolbotn.

KrF vil nok overleva, og i høgste grad engasjera i tida framover.

Ingen kommentarer: