søndag 14. september 2008

Frigjerande sanning

Som mine blogglesarar ganske sikkert har fått med seg er eg eit gudstenestemenneske. Eg er glad i kyrkja vår og trass i mangt som uroar meg i den, har eg eit "kjærleiksforhold" til denne kyrkja. Ingen stader møter eg Gud slik som når eg får leva meg gjennom ei gudsteneste. Salmar, tekstar og bøner nærer trua mi, og er det i tillegg ein prest som held ei god preik, ja då har eg det bra og opplever at eg kan gå ut att i kvardagen med fornya mot.
I dag har eg sete heime og vore på gudsteneste i Vangskyrkja. Ein av våre "gamle" vener frå studietid i Olso, John Ove Thaule leia gudstenesta, og eg vil berre sei til deg John Ove - Takk for for ei sterk og god gudsteneste. Takk for salmar, bøner og preike-takk for at du peika på sanninga, og at det berre er sanning som frigjer.

Ingen kommentarer: