lørdag 25. april 2009

1000 x 1000 = 1 000 000

Denne veka har eg vore med å ta grep i NMS som eg gjerne skulle vore forutan. Rekneskapstala viser store raude tal og eit kvart ansvarleg styre må ta konsekvensen av det. I dag er mediene fokusert på dette.
I slike situasjonar er det viktig å ha to tankar i hovude samstundes - kva grep må vi ta for å redusera utgifter og kva grep tek vi for å auka inntekter.

Tusenkronersrulling er eit spontant tiltak sett i gang av AU på torsdag. Klart det er mulig å få mange til å ta eit tusenkronerstak for ei god sak! Eg tru faktisk mange vil vera glade for å få eit slikt tilbud. Det er svært mange som synes misjonsarbeid er bra og som gjerne vil vera med, det er berre det at det ikkje blir tid til forening, basar og andre tradisjonelle aktivitetar, og så gløymer vi å få sendt den giroen vi eigentleg hadde tenkt å bruka. Her kjem eit lettvindt tilbod til deg - klikk deg inn på NMS og du blir "losa" vidare.
Er du på facebook kan du bli med i gruppa vår.

Ingen kommentarer: