søndag 24. juni 2007

Tidenes yngste


KrFU har vald ny
leiar denne helga, Kjell Ingolf Ropstad frå Aust-Agder har overtatt etter Inger Lise Hansen som berre 25 år gamal har blitt 2. nestleiar i KrF. Kjell Ingolf er 1. vara på Stortinget og var som 20 åring tidenes yngste stortingsrepresentant. (er vara for Åse Gunnhild Voie Duesund, med namn frå Masfjorden)

Inger Lise Hansen er tidenes yngste partileiar i KrF, eg trur ho kjem til å gjera ein god jobb. Ho har lang fartstid i KrF allereie og har m.a. leia KrF sitt arbeid med KrFs ungdomspakke, som vart vedtatt på Landmøte i vår. Les her.

Masfjorden KrF sin yngste kandidat til kommunevalet 10. sept er Lillian Andvik. Ho er 19 år og nett ferdig på vidaregåande. Lillian jobbar på sjukeheimen når ho har "fri", og er m.a. leiar for det nyoppstarta Fjon musikklag, som er eit flott tilbod for dei eldste ungdomane pluss ein del musikkglade vaksne. Dersom ho kjem inn i kommunestyret blir ho tidenes yngste kommunestyrerepresentant i Masfjorden. Det hadde vore flott!

Eg har kjempetru på ungdomen! Det er så fantastisk mange flotte ungdomar og dei fascinerar meg. Dei er modige, har klåre meiningar og dei vil noko. KrF har som mål at minst 100 unge KrF-arar skal inn i kommunestyra til hausten.
Eg eg stolt over at KrF satsar så mykje å ungdomen, og nøgd med at vi har så mange unge på vår liste i Masfjorden KrF. Så er det opp til veljarane å få dei inn!

Ingen kommentarer: