onsdag 6. juni 2007

Klimautfordring

Kva hadde Nordhordland vore utan Mongstad? Vanskeleg å sjå det heilt for seg. Mongstad, som ligg som ein by uti fjorden og lyser opp i mørke kveldar. Mongstad med arbeidsfolk og aktivitet, med Nord-Europas nest største hamnebaseng, med båtar, tankar, røyr og fakkel - ein motor i regionen. Vegar, bruer, næringsutvikling og velstand, utviklinga på Mongstad har skapt store ringverknader i Nordhordland, og vi er glade for det.

Men utviklinga har sin pris, utslepp av klimagass på Mongstad og Sture er hovedårsaka til at Hordaland ligg på topp i landet seier fylkesmannen i ein nyleg utgitt rapport.
Vi står ovanfor store klimautfordringar. Vi høyrer om det kvardag, brear som smeltar, flom, storm og tørke...Menneske og natur lir og vi må snu!

Kan vi bråstoppa utviklinga? Neppe, men ein ting er vi i alle høve i stand til å gjera dersom vi vil, og det er å la det planlagte gasskraftverket på Mongstad få CO2-reinsing frå første dag. Vi kan ikkje lenger lata att augene og tenkja at fem eller ti år ikkje er så viktig! Det er viktig! Alle ser det!
KrF seier nei til gasskraft utan CO2- reinsing. Sentrumsregjeinga gjekk av på ei gasskraftsak. Eg syntes det var trist den gongen, syntes vi fekk gjort så mykje bra i Bondevik 1 regjeringa, men meir og meir ser eg at det var ei rett og framtidsretta avgjerd!
Indianarane seier: "Vi har ikkje arva jorda av fedrene, vi lånar den av borna våre."
Les KrF sin klimapolitiske handlingsplan her

Ingen kommentarer: