søndag 5. august 2007

"Har du samvit til dette?"

Eg fekk dette spørsmålet for snart 30 år sidan. Det var ikkje kven som helst som spurde meg, men ein barnelege. Eg sat stor og rund med eit nytt barn i magen. Attmed meg låg ein liten fireårsgamal son i senga si, sterkt prega av ein sjukdomen han døydde av nokre veker seinare. Vi var på barnelegekonferanse på Haukeland, og alle viste at barnet eg hadde i magen også kunne vera sjuk, noko han diverre var. Det var der eg fekk spørsmålet:"Har du samvit til å setja fleire slike barn til verda?" Eg hugsar ikkje svaret eg gav, men kjensla eg fekk sit i meg.
Spørsmålet kom endå ein gong tilbake denne sommaren. Debatten om kva som er eit verdig liv, endå til forsvarleg samfunnsøkonomisk, har på nytt vore på dagsorden.

"Jeg kan ikke se nødvendigheten av med viten og vilje å sette barn til verden som vi vet med sikkerhet vil komme til å koste samfunnet enorme summer i pleie, omsorg og utstyr" skriv ein FrP-politikar i Stavanger Aftenblad i sommar. 80% av alle foster med Down Syndrom vert abortert i Norge.

Kva slags samfunn skal vi ha i verda sitt rikaste land? Kva er eit verdig liv? Kven skal bestemma kva slags barn vi skal få?

Eg er opprørt langt inni sjela, over det som skjer i verda sitt rikaste land! Det er samfunnet eg er opprørt over, ikkje foreldra som må kjempa med umenneskelege val.

I verda sitt rikaste land skal vi ha råd til og plass for alle. Vi vert fattige utan!

Masfjorden KrF vil at foreldre med funksjonshemma born skal få endå betre hjelp. I programmet vårt står det: "KrF vil at kommunen skal ha ein fast koordinator som sikrar gode tilbod til familiar med funksjonshemma born" Vi vil at hjelpetenestene som familiane teng skal koordinerast gjennom ein eigen koordinator. Det er eit slit for oss som foreldre å gå frå kontor til kontor, frå fagperson til fagperson, fortelja historia og problemet til stadig nye personar. Hjelpetiltaka må leggjast oppi hendene på dei som treng det, vi har råd til det.

Vala vi må gjera er vanskelige og vi meiner det er samfunnet si oppgåve å tilby hjelp og støtte, ikkje å stilla foreldra dei negativ spørsmål som det eg fekk og som mange andre foreldre har blitt møtt med. Sjølvsagt skal vi med GODT samvit setja våre funkskjonshemma born inn i verda. Sjølvsagt !

1 kommentar:

Anonym sa...

Veldig sannt de du sier der! Jeg tok selv en abort, og det er svært støtende det FrP politikkeren sier. Jeg synes detter er helt forferdelig. Jeg vil heller gi et barn et godt liv de få årene de lever enn å lage et barn, men være så vond hjertet å ikke sett dem til liv. Jeg angrer på det sterkeste på det jeg gjorde. Fantastisk bra formulert innlegg. Tusen takk for din støtte til samfunnet, og foreldre med sterke, og vonde føelser for det mennesker mener eller sier, og det jeg selv har gjort. Dine ord leger!

Ung jente