torsdag 16. august 2007

Sertifikatstøtte

Ordninga med sertifikatstøtte til unge er vi i KrF ganske stolte over. Det var ein del som rista på hovudet og sa at det berre var"valflesk" då vi føreslo ordninga for fire år sidan. Men det var ikkje valflesk, det var eit handslag til ungdomane som treng sertifikat når dei er 18 år, og nesten hundre unge har gjennomført kurset og fått støtte.
"Ei heilt ny verd opnar seg når vi får sertifikat" sa ei masfjordjente nyleg.
Støtta på 4000 kr som vi føreslo(men som diverre vart "berre"3000 kr) er knytta opp til eit flott og informativt kurs om rus og trafikk. Vi har berre høyrt positive kommentarar til kurset.

Denne saka skal KrF vera garantist for vidare fordi:

-vi ønskjer at dei unge i kommunen vår skal forstå at dei er viktige

- fleire unge kan bu heime og samstundes koma seg på skule, arbeid, trening og til vener på eiga hand

- dei unge får god informasjon om rusen sin verknad, og at rus og trafikk ikkje høyrer saman.

1 kommentar:

Elisabeth N. Sævik sa...

Det her hørtes ut som et veldig bra tiltak som mange andre kommuner burde kopiere!! I en valgkamp er det godt å kunne vise tilbake på løfter som er holdt, utrolig bra!! =)