fredag 5. oktober 2007

Ingen gratisferje

Det vart ingen gratisferjer i statsbudsjettet 2008, veit ikkje om eg trudde på eller forventa det heller, slikt tek tid...Det er ikkje enkelt å få nye prosjekt inn på statsbudsjettet sjølv om det var ein aldri så positiv samferdselsminister som møtte delegasjonen frå Masfjorden kommune i haust. Det positive i denne runden er at tema framleis er "til vurdering i regjeringa, og vi oppmodar alle politiske parti i Masfjorden til å halda saka varm. Førebels får vi gle oss over at at rabatten på sonekort auka frå 45 til 50% frå 1. mai neste år.

Å driva lobbing for ei slik sak er ikkje så enkelt, og slett ikkje enkelt når det er tre parti som har "all makt" og berre to av dei som er represeterte i Masfjorden. Likevel, vi skal gjera vårt for at Masfjordsambandet skal bli kjent og halde varmt i KrF.

Ingen kommentarer: