torsdag 25. oktober 2007

Fisk og vilt-damer

I dag har det vore kommunestyre med val av nemnder og utval, og KrF har grunn til å vera nøgde Det er ikkje så mange utval i komunen som før, difor er det heller ikkje så mykje å kjempa om.
Det som var litt spesielt i dag var at KrF fekk to "jenter"i Fisk og Vilt. Både Marit Steinestø og Lillian Andvik fekk plass der, og det synes vi svar ekstra kjekt, slik kan dei vera kvarandre til støtte. Både Marit og Lillian har interesse for dette feltet, er jegarar og friluftsmenneske, og vi trur dei vil vera med å fremja ei god forvaltning av våre naturresursar på dette området.
Siri Tangedal Kratzmeier kom inn i litt meir "tradisjonelle" KrF-utval, Brukarutval og Eldrerådet. Dette har ho gode føresetnader for og det er gode utval for ein KrF-ar.
Eg fekk ein del enkeltverv som fylgje av varaordførarvervet. Det kan bli greit å prøva nye oppgåver. Mest nøgd er eg med å få vera med i Styringsgruppa for Pilotprosjetet i kommunen.
Vi kjem tilå ta oppgåvene på alvor, KrF ønskjer vekst og framgang for kommunen og vi vil samarbeida med alle parti om gode løysingar.

Ingen kommentarer: