tirsdag 16. oktober 2007

Vi vart skuffa - vi skal få det til!

Vi vart skuffa i dag. Fylkestinget gjekk ikkje for fylkesutvalet sitt framlegg om å tilrå godkjenning av bompengesøknad som finansiering av Nordhordlandspakka. Dette var uventa fordi fylkesutvalet si innstilling var å godkjenna pakka. Ordførar Ole Lysø i Austrheim sa i dag i NrK Hordaland at Nordhordland er sett 20 år tilbake, og eg vil tru at mange med han i Nordhordland kjenner det slik, ikkje minst innanfor næringslivet. Det er verkeleg eit tankekors at Hordaland Høgre går mot dette.

Eg vil tru at regionleiar, og vår ordførar Håkon Matre også er skuffa. Han har lagt ned eit formidabelt arbeid for dette prosjektet. Eg vart difor imponert over hans uttale til NrK Hordaland i ettermiddag, det høyrdes mest ut for at han alt hadde rista skuffelsen av, og fått nytt kampmot då han sa at dette SKAL vi få til.

Det er lov å bli skuffa, men det nyttar ikkje å gje seg. KrF skal jobba vidare saman med Håkon og alle gode krefter som arbeider for utvikling av Nordhordland.

Les fylkestinget sitt fleirtalsvedtak her

Ingen kommentarer: