onsdag 10. oktober 2007

"Frå indst til ytst"

Dei 50 fastbuande i Haugsdalen gjer ein kjempejobb med sine markeringar innanfor lokal husflid. I fjor var det sengeutstyr som var tema for utstillinga, i år er det bruk av ull som materiale for klede av alle slag, frå "inst til ytst, til kvardag og fest.
Dette er er eit svært viktig kulturarbeid, det er all grunn til å løfta fram alt det kreative som vårt "formødre" har skapt mellom fingrane sine. Dei gjorde det ikkje først og fremst for å "kosa" seg med handarbeid, men fordi det var eit heilt nødvendig arbeid for å få klede til familiane sine. Det var sikkert eit slit mange gonger, men eg trur også at mange hadde glede av å laga fine og nyttige ting. Skapar- og kunstnarevne kom fram mellom hendene deira, og eg likar å tenkja at dei hadde glede av å laga fine ting til mann, born og seg sjølve. Eg tenkjer at det vart litt av deira ansikt utad til kvarandre i lokalmiljøet -"Sjå kva eg har laga!" Men som i dag, kvinnene hadde nok ulik glede av dette, for ein del var det ganske sikkert eit ork, dei ville heller ha brukt tid og tankar på andre ting, men dei hadde ikkje korkje "Spar Kjøp" eller "Cubus" så ein hadde berre ein ting å gjera. Det står kjemperespekt av arbeidet til våre "mødre" og eg ser fram til å koma innom på laurdag.

Ingen kommentarer: