søndag 18. november 2007

Budsjettarbeid

Det er budsjett-tid i alle kommunar - hjå oss også.

Formannskapet har hatt to møte der budsjettet har stått på dagsorden.
Økonomien for Masfjorden kommune har vore trongare enn den er nett no. Vi som har vore med ei stund hugsar med gru tilbake til tider då vi var på minus år etter år, og at det var tider då vi endåtil måtte låna for å kunna betala ut lønn.
Sjølv om vi er i ein betrestilt situasjon no, er det all grunn til å styra "edrueleg" framover, vi ser at rammevilkåra endrar seg raskt, alt for raskt til tider. Likevel, budsjettet rådmannen har lagt fram for formannskapet er eit forslag som sikrar dei gode tilboda vi har, det aller meste er lagt inn, og som politikarar kjenner vi oss att i dei prioriteringane som er gjort. KrF leverte i møte inn tre innspel til det vidare arbeidet, bibliotektilbod på Sandnes, midlar til læremidel på skulane, og løysing for fellesrådet sitt transportbehov.
Vi grunngjev våre innspel slik:
Bibliotek:
Det er lagt inn 20% stillingsauke under bibliotek, vi finn det rimeleg at dette vert nytta på Sandnes der vi ikkje har slikt tilbod. Legg det gjerne til tenestetorget på kommunehuset, då får vi tilbod kvar dag.
Skule:
Ap ønskjer å utvida oblogatorisk skuletid for 5-6 klasse. I budsjettet står det at det hadde vore ønskjeleg med meir til læremidel og det er bakgrunnen for vårt forslag. Vi meiner også at dersom elevar skal gå på skulen meir enn den obligatoriske tida, så bør foreldra ha eit ord med i laget. For KrF er hovedfokuset meir til innhald, men vil foreldra prioritera fleire timar framfor oppdaterte læremidel, vil vi lytta til det.
Transport:
Fellesrådet har lenge signalisert at dei treng bil til å tansportera utstyr mellom dei ulike kyrkjene. Innanfor eigne rammer har dei ikkje funne rom for dette. Vi meiner Fellesrådet og kommunen må samarbeida om ei løysing for transport, og har bedt om at løysinga vert presentert i samband med komunestyret sihandsaming av budsjettet i desember.

1 kommentar:

Anonym sa...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.