tirsdag 13. november 2007

Ei god sak

Austrheim vidaregåande skule ønskjer å oppretta ei såkalla TAF-linje med tolv elevplassar ved skulen . TAF er forkorting for tekniske allmenne fag, og i denne fireårige utdanninga får elevane både teoretisk og praktisk kunnskap. Linja vil vera knytt opp til næringslivet i nordre delen av Nordhordland og vil fylla ein etterspurnad som industrien i området treng. Vi kan lesa i Strilen i dag om at næringslivet er svært positive til denne linja, og vil gå inn med støtte på ulik vis. Fylkesrådmannen har innstilt negativt i denne saka, og det har økonomiske grunnar forstår vi. Det er likevel sterkt å ønskja at dette tilbodet kan opprettast og at dugnads- og spleiselagsånda lukkast i å få dette til. Det vil styrkja desentralisert utdanning, styrkja det faglege miljøet på denne skulen, og uttanna unge menneske til eit fag dei vil kunna praktisera i sitt nærmiljø. Ei kjempegod sak for ei vidareutvikling av opplæringstilbodet i ein region i utvikling. Eg ønskjer fylkespolitikararane lukke til med å finna midlar til denne linja.

Ingen kommentarer: