fredag 23. november 2007

Godt jobba Pål

Det må bli litt fylkespolitikk i dag, det har skjedd ein del positive ting som fortener omtale. Fylkesutvalet har vedtatt budsjettet denne veka og vår mann Pål Kårbø, har gjort ein flott jobb for Masfjorden og Nordhordland
Det første er det gledelege er at Masfjorden får 12 mill (4x3 mill) til utbetring av Stordalsvegen. Dette er ei oppfylging av Fyrtårnmidlar til skitrekket, og er tildelt av konsesjonskraftsmidlane. Mykje kraft har kome frå Stordalsområdet, og sjølv om det er "dråpar" som kjem tilbake denne gongen er det all grunn til å gle seg.

I tillegg til dette er det lagt inn prosjektmidlar til Pilotprosjektet vårt, ca 530 000 kr. Dette er viktige midlar for vidareføring av bygdeutviklingsprosjekta.

Det er også gledeleg at vi fekk gjenomslag for TAF-linje på Austrheim sjølv om eg i Strilen ser at Liv Oda gjerne vil ha sin del av æra for den. Det skal sjølvsagt ho og Ap få, men det er no eingong slik at dei som set i posisjon må få det inn på budsjettet og Pål har fått det til, det vil eg takka han for! For oss er det, i tillegg til det eg har skrive før om det faglege behovet for regionen, også viktig å styrkja Austrheim vgs som er ein liten skule i distriktet. Dette vil gje skulen ny kompetanse og status, og styrkja elevtilgangen til skulen.

At Osterøy får midlar til ny skule er også ei god sak for Nordhordland og distriktet. Det er jubel på Osterøy les eg i Bygdanytt

Ingen kommentarer: