lørdag 27. september 2008

La born vera born

Det er så merkeleg at vi vaksne trur vi stadig må bryta grenser for å nå inn til born og unge. Eg er ofte så flau på oss vaksne sine vegne. På den eine sida er vi så frustrerte og oppgitte over overgrep og vald mot born. Vi krev politiattest for kvar fotballtrenar, vi ropar høgt og er borna sin beste ven i den eine augneblinken, for så i neste øyeblikk å bryta nye grenser slik vi har registrert lesedebatten dei siste dagane.
Det er eit stort problem for borna våre at vi vaksne ikkje let dei få vera born. Det er bra at vi set ressursar inn på å verna borna for overgriparar. Men vi er så inderleg inkonsekvente.
Eg undrar meg stort over at ikkje vi med all den kunnskapen vi har om born og barnesinn ikkje skjønar, evner og har vilje til å hegna om dei få åra av livet som heiter barndom.
Vi vaksne "pøsar" på dei med reklame, motar, film og lesestoff som stadig tidlegare fører borna våre inn i vaksenverda. Skrekkfilmar - sex - vald- alt skal brukast for å fanga borna si interesse, også i skulen.

Difor seier eg takk til byråd Tomas Moltu (KrF) i Bergen for at du sette foten ned i går. Du tok eit vaksent standpunkt og fortener ros for det.
Eg likar ikkje å vera negativ -men det skjer ei grunnleggjande endring i barnekulturen, til og med i Kardemommeby.

Mitt poeng er - la born få vera barn, dei vert fort nok unge og vaksne.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg hadde en ganske normal barndom på nittitallet. Jeg opplevde det mer som jeg ble "tvunget" til å være barn og skjermet fra voksenverdenen enn motsatt. Når jeg ble hindret i så filmer med feks. 15-årsgrense da jeg var 10 så var ikke det å la meg være barn, men å tvinge meg til det :P (Ikke missforstå meg altså, det finnes grenser for hva barn skal få se, men jeg synes ikke det er grunn til å reagere på at ungdomskoleelever ser "skrekkfilmer" på skolen.)

Kari Skår Sørheim sa...

Hei Tor!
Du kan nok ha eit poeng i det du seier, og eg innser at born er forskjellige - Aldersgrense ikkje alltid er den beste målesnora for for kor modent eit barn er.Det eg skreiv skreiv eg med bakgrunn i ei spesiell sak i skulen, og når samfunnet skal ta ansvar for borna si opplæring og utvikling må det vera grenser.Verker ikkje so du er ueinig med meg i det.