søndag 7. desember 2008

No e da min tur

Som mine blogglesarar vil ha oppdaga har eg eit sterkt engasjement for det å ta vare på landbruket og det å dyrka jorda. Det er frå jorda og naturen livsgrunnlaget vårt kjem, ingen ting kan erstatta det.
Det er difor ei vitamininnsprøyting for meg når eg høyrer om unge har som har interesse for dette og som vil gjera noko for å engasjera og oppmuntra andre til å skapa seg næring gjennom den jorda som er tildelt oss.
Masfjorden bondelag satsar friskt på å få unge motivert til å ta ansvar for landbruket i kommunen. Difor fortener dei ros for initiativet dei har tatt for å spandera kurs på unge som har interesse for landbruk.
"No e da min tur- ei framtid på bygda og i landbruket" heiter kurset.
- Vi må motivere ungdomen til å gå inn i næringa, seier bondelagsmedlem Erik Kvinge. Flott Erik ! Som ein start tilbyr bondelaget å betale konferanseavgifta for masfjordingar under 30 år som vil delta. Dette er prisverdig og viktig.

4 kommentarer:

Sondre Olsen sa...

Genialt! Han Erik kan ikke ha vært fødd bak ein låvedør...

Kari Skår Sørheim sa...

Hei Sondre - eg vil heler sei at han ikkje er fødd bak ein byport....

Sondre Olsen sa...

hehe! prøvde bare å imponere med slang fra Vollom;)

Kari Skår Sørheim sa...

..flott det, men eg syntes ikkje det var så dumt å omskriva ordtaket litt :-)