onsdag 31. desember 2008

Nyttårsønskje

Eg har mange, mange, mange nyttårsønskje - ikkje alle er like viktige men her er nokre som er viktige for meg, og eg tar dei i alfabetisk rekkefølgje:
Arbeid - at eg kan vera til nytte for dei som har tilsett meg og valgt meg
Born- at ingen barn skal ha det vondt....
Familie - at alle mine skal ha det godt og kjenna glede over livet
Kommune - at folketalsauken i Masfjorden held fram i 2009
KrF - at vi skal klara å formidla vår politikk på ein god måte og gjera eit flott val til hausten
Kyrkja - at kyrkja må vera tru mot sanninga og ha glede i formidlinga
Misjon - at misjonsengasjementet mellom kristne veks
Verda - at det blir fred
Verdiar - at kristne verdiar bli sett på som ein resurs og ikkje eit hinder

Ingen kommentarer: