søndag 28. desember 2008

Oliver Twist

Den gamle klassikaren og min første kinofilm, Oliver Twist, har gått på TV eit par kveldar denne jula. Eg tilstår at den framleis gjer noko med meg.Eg blir opprørt over vaksne sin kynisme, og rørt over dei gode sjelene som trass alt finns der. Eg blir rasande over måten borna blir handtert på, og eg vert varm om hjarta over det ekte smilet og handa over barnekinnet.
Det gjekk jo bra til slutt for Oliver Twist og eg vart på nytt glad for det, men det er slett ikkje ei heil glede - kva med alle dei andre?
Kvifor fekk Oliver det bra? Fordi han hadde ein rik bestefar med makt!!
Kvifor var det så urettferdig - kven forbarma seg over dei andre gutane? Det seier ikkje soga noko om.
Men vi kjenner soga likevel - vi kjenner henne fordi den er slik i dag også.
Dagsrevyen i kveld melder om uro, bombeangrep og krigstruslar. Eg kan ikkje ta politisk stilling, til det er eg for "liten", men eg veit at mange gutar og jenter opplever i kveld at dei ikkje har nokon "rik" bestefar med makt til å redda dei ut av deira "helvete".
Eg tenkjer på dei "fattige bestefedrene" i kveld.

Ingen kommentarer: