torsdag 6. november 2008

Gjenbruk

I morgon kveld skal eg til Stavanger på 10 års-jubileum for NMS gjenbruk og det ser eg fram til.
Gjenbruk har blitt "god butikk" for misjonen - nesten 7 mill i inntekt i 2007, og over tusen frivillege, ulønna medarbeidarar er aktiv med. Mange av dei er pensjonistar som brukar av si tid til misjonsdugnad. Det er flott for misjonen, og eg vil tru det både er sosialt og spennande å vera med på.
Gjenbruk er fornuftig i vårt forbrukssamfunn. Bruk og kast er lettvindt for oss rike. Gjenbruk er miljøvennleg, og ved å gjen-bruka skånar vi miljøet og blir til meir bevisste brukarar.
Misjonen treng nye bein å stå på. Dei tradisjonelle misjonsforeningane er på ingen måte utradert, men ei ny tid krev nye arbeidsmåtar, difor er dette eit kreativ og spennande nytt bein å stå på. I Bergen har NMS ein triveleg liten butikk i Holendergata.

Ingen kommentarer: