søndag 2. november 2008

Rått

Det er hjarterått å lesa om 13-årige Aisha i Somalia som vart steina for open scene skulda for å hatt sex utanfor ekteskapet. Sanninga var at ho hadde blitt voldtatt av tre menn og ville anmelda dette. Resultatet vart altså at det vart ho som hadde forbrote seg, og det var ho som skulle straffast. Ho vart steina av femti menn medan tusenvis såg på..
Oppgjennom alle tider har kvinner blitt straffa for slikt. Det er kanskje reglar og reaksjonsmåtar ovanfor menn også for denne type ugjerningar, men vi høyrer lite om det. Kvinnene derimot, som i ugangspunktet har lite å stilla opp med ovanfor overgriparar har fått møta konsekvensane, i alle kulturar.
På Jesu tid kom dei skriftlærde med ei kvinne som var tatt i ekteskapsbrot, dei ville at Meistaren skulle døma henne og lova sa at ho skulle steinast. "Den som er rein kan kasta den første steinen" sa han til den religiøse overmakta. Det var uventa og sikkert nokså provoserande, men vi veit at dei tusla seg bort ein etter ein, dei eldste først. "Heller ikkje eg fordømer deg", sa Jesus til kvinna då dei vart att åleine- "gå bort og synd ikkje meir", la han til...
Dette er ikkje enkelt. Religiøs makt og frykt for ikkje å halda alle bod og føreskrifter pregar mange kulturar, og på ulike måtar pregar det også vår kristne kultur. Jesu ord er ord til ettertanke, vi lever vel også med steinar i våre hender. "Den som er rein kan kasta første......"

Ingen kommentarer: