onsdag 2. januar 2008

"Valresultat" i Kenya

Det gjer inntrykk å høyra om situasjonen i Kenya. Valet har resultert i uro og opptøyer, og det har kosta mange menneskeliv. Høyrer ifølgje NTB at Daily Nation på lederplass i dag skriv at at vi kan få ein situasjon som dei vi har sett mellom anna i Rwanda, Somalia og Sierra Leone. Det er skremmande og må ikkje skje!

Eg set og blar i mine enkle notatar frå møte med ulike offentlege instansar då eg var med ein KrF-delegasjon til Kenya for vel eit år sidan.

Eg har notert stikkord:
Landet har store resursar, men folket er fattige mellom anna pga

  • politisk leiing
  • makta manglar ein sosial agenda

  • tørkeperiodane er lengre og regntida kortare

  • kvinnene er i stor grad utestengde frå det politiske livet

  • store etniske konfliktar

  • storfamilien blir oppløyst pga HIV/Aids
Desse stikkorda er korte og enkle ord som rommer eit hav av utfordringar. Det er eigentleg latterlig, og kanskje tilnærma uansvarleg av meg å våga å skriva noko som helst om desse veldige sakene. Kva forstår vel eg, og kva betyr vel det eg skriv? Eg gjer det likevel, gjer det fordi vi kan ikkje teia i vår makteslause avmakt. Vi må ha tru på at det nyttar å bry seg, nyttar å engasjera seg, også for dei store sakene.

Vi må tru at det nyttar å arbeida for fred, menneskeverd, miljø, demokrati og rettferdig fordeling. Vi kan ikkje gje opp og vi skal ikkje bli likesæle.
Eg håpar dei leiande politikarane, "vinnarar og taparar" av valet, set seg ned og samtalar - eg håpar verdssamfunnet deltek konstruktivt så orden kan gjenopprettast og demokratiet får sigra i dette flotte landet.

Ingen kommentarer: