søndag 13. januar 2008

Nokre ord til Giske

Gode Statsråd!
I dag er eg inspirert til å skriva nokre ord til deg. Eg har vore i Solheim på gudsteneste i dag, og det vart for meg ei god oppleving - folkekyrkja på sitt beste, spør du meg. Ei fin blanding av unge og eldre deltok, flotte og deltakande konfirmantar med foreldre, fin musikk og salmar for ein kvar smak, vakker kyrkje .....og med fare for i vera innhabil seier eg likevel - ein dyktig prest - utruleg at han kan få noko så bra ut av ein heller vanskeleg tekst.

Debatten om Statskyrkja er ein viktig debatt, og i halvåret som ligg framfor oss skal du leggja fram oss korleis du vil ha di kyrkje. Du har mykje makt, du får det slik du vil, regjeringsfleirtalet sikrar deg det.

Eg anar diverre, at ikkje du presenterer den kyrkjeforma som eg og mange med meg ønskjer, og eg kjenner meg litt motlaus i høve til det. Ikkje fordi du skulle ha høyrt på meg, men fordi du skulle ha høyrt meir på dei som i Gjønnesutvalet har hatt viktige og gode endringsforslag til prosessen, som f.eks at kyrkja bør få utnemna sine biskopar sjølv. Men nei Giske, du vil gjera dette sjølv, og etter det ryktene seier skal bli nok at berre Kyrkjestatsråden er medlem av kyrkja, andre statsrådar kan vera kva dei vil, humanetikarar, pinsevennar, muslimar, ja kva som helst. Du blir Kongen i Statsråd - "erkebiskop" Giske.
Gode kyrkjestatsråd - tru ikkje at vi som er glade i kyrkja di tenkjer å rasera folkekyrkja! Hadde du vore i Solheim i dag hadde du sett det. Det er underleg at du ikkje har tillit til kyrkjedemokratiet, til dei valde kyrkjelege organa, frå sokneråd, bispedømeråd til kyrkjemøte, men at du meiner det er du, som kanskje det einaste statskyrkjemedlemmet i regjeringa, som skal gje kyrkja demokratisk legetimitet!
Du seier at kyrkja ikkje er moden nok til å ta det heile og fulle ansvar. Eg mistenkjer deg for at det er ei sak du tenkjer på då, den er vanskeleg nok, men det vert likevel for banalt å kalla ei 2000 årig kyrkje for umoden dersom det då er statsråden som er det modne alternativet.
Eg håpar eg tek feil, og at det du leverar til våren i Stat/Kyrkjemeldinga, viser at du trur på oss som er medlemar i kyrkja, trur på dei som har viktige verv i sokneråd, bispedømeråd og kyrkjemøte, trur på dei tilsette, trur på at folkekyrkja også er eit trussamfunn, der menneske møter det heilage og finn meining i, og styrke til kvardag og fest.

Ingen kommentarer: