søndag 6. januar 2008

Gul stripe

På heimesida til Masfjorden kommune ligg eit referat frå ungdomsmøtet som kommunen arrangerte i romjula. Det er flott at ordførar og rådmann tek eit slikt møte med ungdomane, eg trur det er nyttig og viktig å lytta til dei, og eg trur det er viktig at kommunen viser at den bryr seg om dei.
Som venta er ungdomane opptatt av arbeidsplassar, og det er greit å sjå at dei har tru på det som skjer i Sløvåg. Elles så er det god og rask veg til Knarvik som er viktig - "gul stripe" er stikkordet.
Eg reknar med at ordføraren orienterte om arbeidet for den gule stripa. Eg har forventning til at vi denne fireårsperioden skal koma nokre steg nærare den. Det er bra å ha ei ungdommeleg pressgruppe i ryggen, og eit målretta arbeid skal gje resultat.

Ingen kommentarer: