torsdag 6. september 2007

Berre veg, ferje og bru ?

Det har vore mykje veg, ferje og bompengar i denne valkampen og det er viktig. Likevel, dette er ikkje alt.
Masfjorden KrF vil først og fremst at eit godt oppvekstmiljø skal vera Masfjorden sitt varemerke. Vi vil ha eit lokalsamfunn der unge familiar trivst fordi dei og borna deira har det godt. Vi vil ha full barnehagedekning også når øyremerke tilskot fell bort, vi vil ha ein skule utan mobbing og som har tid til å sjå enkeltelevar sine behov. Vi vil tilby samlivskurs for førstegongsforeldre og ha eigen koordinator for familiar med funksjonshemma familiemedlemar. I tillegg er vi garantisten for fortsatt sertifikatstøtte på 4000 kr til unge som deltek på kurs om trafikk og rus.
For oss som er kandidatar for Masfjorden KrF er også dette viktig!

Ingen kommentarer: