torsdag 20. september 2007

Masfjordingar med viktig jobb

Knarvik senter er ein positiv samlingsstad for både born, ungdom, vaksne og eldre frå heile Nordhordland. Men det er og ein stad der enkelte born og unge kjem i kontakt med miljø der dei får sitt første møte med alkohol og narkotika. I går var det informasjonsmøte på Nordhordland Folkehøgskule om den nyoppretta ungdomskontakten, skriv avisa Strilen.

Dette prosjektet er eit interkommunalt og tverrfagleg arbeid som også Masfjorden kommune er ein del av. Vi i KrF har sjølvsagt støtta opp om dette fordi Knarvik er ein viktig stad for oss. Dei fleste av ungdomane våre har Knarvik som den første stoppestad for eit liv på eigne bein, og senteret er ein viktig møteplass også for våre ungdomar.

Vi ønskjer dei to masfjordingane, May Bente Matre og Kristin Midtgård som har fått ansvar i dette prosjektet, lukke til!

1 kommentar:

Anonym sa...

For oss med ungar på hybel i Knarvik ser dette veldig bra ut!