onsdag 12. september 2007

Takk for støtte

Valet over og KrF fekk ein framgang på 0.9 %. Sjølvsagt er vi skuffa over at vi ikkje fekk tre representantar, men vi mangla omlag 15 stemmer for å få dette mandatet. Dette viser oss igjen at kvar stemme er viktig!
Forhandlingar om dei viktigaste verva er også over, og KrF har i samarbeid med Høgre, Venstre og FrP sikra Håkon Matre fire nye år som ordførar. KrF fekk varaordførar - den nye varaordføraren er altså meg...

Dette er ei løysing KrF er godt nøgde med, både det at det vart så brei semje om samarbeid, og sjølvsagt det at KrF fekk varaordføraren. Vi har særleg grunn til å takka Venstre som aksepterte å "berre" ha 1. varaplass i formannskapet.

I kommunestyret dei neste åra vil eg og Siri Kratzmeier møta fast. Marit Steinestø er første vara, Frank Kvinge 2. vara og Lillian Andvik 3. vara.

Vi skal gjera vårt beste for innbyggjarane i Masfjorden. To stemmer er berre to stemmer, men vi trur vi kan vera "gode" på samarbeid og gler oss til å ta fatt!
Takk til dykk som har hatt tru på oss og som har gjeve oss støtte !

Her finn du det nye kommunestyret

Ingen kommentarer: